• Lønnspåvirkningen av innvandring i Norge 

      Hidle, Nils Hadle; Imset, Kristoffer Fangberget; Lampe, Herman; Wold, Magnus Wang (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgaven tar for seg innvandring sin påvirkning på lønnsnivået i Norge. Ved hjelp av en regresjonsanalyse på et datasett fra 2015-2019, ser vi påvirkningskraften til innvandring på lønn. Analysen konkluderer med at vi ikke ...