• Litteraturgjennomgang om sialinsyre-virus-binding 

      Wold, Lars Oliver Thor; ; Blindheim-Lausund, Erik (Bachelor thesis, 2022)
      Sialinsyrer er en familie karbohydrater som noen virus utnytter for å binde seg til celler. Fokuset i denne litteraturgjennomgangen er å sette søkelys på virus sin binding til sialinsyrer. Gjennom søk i vitenskapelige ...