• Key factors in making Information Security Policies Effective 

      Wold, Gullik (Master thesis, 2004)
      NORSK: Målet med denne oppgaven har vært å finne frem til nøkkelfaktorer som kjennetegner en effektiv policy for informasjonssikkerhet. Utfordringen har vært å finne frem til hva vi ikke vet og ikke forstår i arbeidet ...