• Truer koronapandemien det psykososiale arbeidsmiljøet? 

      Winsjansen, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon: Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan restriksjoner knyttet til koronapandemien påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet blant sykepleiere på ortopedisk avdeling. Undersøkelsen satte søkelys på ...