• Studie av LCC-analyser innen vegbygging 

      Winge, Eva-Lena (Master thesis, 2019)
      Å bygge og forvalte infrastruktur er økonomisk krevende for et samfunn. Veger og bruer har lang forventet levetid, og stramme offentlige budsjetter medfører at fokus på kostnader knyttet til drift og vedlikehold blir alt ...