• WingTech Dashboard 

      Vasshaug, Torbjørn; Weisser, Dan Isak; Wingan, Erlend Haugen (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven er gitt etter ønske fra WingTech AS om å utvikle et system som kan effektivisere rapportering og visualisering av data ut til deres kunder, og samtidig kunne brukes som et internt verktøy for å optimalisere ...