• Linearized Difference Networks as Approximate Kernel Methods 

      Wind, Johan Sokrates (Master thesis, 2019)
      I denne artikkelen studerer vi nevrale nettverk som tilnærminger til en relatert kjerne-metode (kernel method). Vi analyserer forutsigelsene gjort av et enkelt nevralt nettverk med et skjult lag. To kilder til varians i ...