• Asymmetrisk kostnadsatferd og bransjeforskjeller i Norge 

      Kolstad, Elin Rønningen; Wilson, Amanda Sophia Quirk (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven studerer vi hva som karakteriserer kostnadsatferden til ulike bransjer i Norge. Den tradisjonelle modellen for kostnadsatferd antar at kostnader endrer seg lineært i forhold til endringer i aktivitet. Disse ...