• Informasjon til ny diagnostiserte hjertesviktpasienter 

      Williksen, Ellen Nikoline (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Kronisk hjertesvikt er et økende problem i den norske befolkningen, og for å leve med en kronisk sykdom trenger man adekvat informasjon om egen helsesituasjon. Pasienter har egne meninger om hva de trenger å vite ...