• Ammeveiledning – Et skritt mot å bekjempe vertikal smitte av HIV 

      Wilhelmsen, Emilie (Bachelor thesis, 2020)
      Abstrakt Introduksjon: Humant Immunsviktvirus (HIV) er en global epidemi. I 2018 ble det registrert at 37,9 millioner mennesker i verden lever med HIV, og at 1,7 millioner av dem var nydiagnostiserte. Amming er i dag den ...