• Deteksjonsgrenser for kvalitative urinanalyser 

      Wiktil, Therese Nerland; Wormdahl, Sofie Breisnes (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgaven er gitt av Avdeling for medisinsk biokjemi ved St.Olavs Hospital. Formålet med oppgaven er å undersøke responskurvene for testfeltene protein (albumin), glukose og blod (erytrocytter) på urinstrimmelen Combur ...