• Frå hæselege heidningar til stakkarslege afrikanarar 

      Wiik, Eirin Renate Reite Wiik (Master thesis, 2023)
      Oppgåva spring ut av ein nysgjerrigheit om eit tema eg kan veldig lite om, og som eg har hatt ein interessa av, heilt sidan barneskulen. Kvifor vi berre lærte om slavehandelen, det gamle Egypt og vart opplærte til å sjå ...