• H-rista som et fiskevennlig inntak 

      Wigestrand, Mari (Master thesis, 2014)
      I denne masteroppgaven er det sett på den nyutviklede inntakskonstruksjonen for småkraftverk, H-rista, og de hydrauliske forholdene knyttet til nedvandring av fisk. Oppgaven er knyttet til laboratorietester som er blitt ...