• Skolens Janus-ansikt : utskilling eller utvikling i ulike læringsmiljø 

      Wiese, Veslemøy (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:5, Doctoral thesis, 2006)
      Målet med arbeidet har først og fremst vært å vise frem dilemma jeg som sosiallærer møtte i skolen. Funksjonen er uttrykk for skolens omsorgsansvar. Den stiller skolens og statens etiske krav til forvaltning av menneskelige ...