• Temperatureffekter i kalksementstabilisert leire 

      Wiersholm, Pernille (Master thesis, 2018)
      Det har de siste årene blitt observert betydelige forskjeller i oppnådd fasthet i kalksementpeler installert i felt og kalksementprøver innblandet i laboratoriet. Én av faktorene som kan ha betydning for fasthetsutviklingen ...