• Comparing Anti Spam Methods 

      Wiehes, Anders (Master thesis, 2005)
      NORSK: Mange Internett-brukere bruker epost til å kommunisere. De er avhengige av at epostene de sender når mottakeren. Spam har gjort at epostsystemet har blitt mer upålitelig på grunn av at epost kan feilaktig bli ...