• Amy Winehouses «retromania» 

      Wieczorek, Katarzyna Maria (Bachelor thesis, 2019)
      2000-tallet er en tid i populærmusikken hvor mange artister vender blikket tilbake i tid, gjerne til en tid da de selv ikke har levd. I boken Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past forteller Simon Reynolds om ...