• Erfaringer med ulike bærelag ved forsterkning av veg i Region nord 

      Wian, Greger Lyngedal (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven forsøker å se på fordeler og ulemper ved bruk av bitumenstabilisert grus og penetrert pukk som bærelagsmaterialer ved forsterkning av lavtrafikkerte veger. Dette gjøres ved hjelp av litteratur, ...