• SkyHiGh ADM 

      Pedersen, Lars Erik; Westgaard, Jon Arne; Westman, Hallvard (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Målet for oppgaven er å implementere OpenStack som rammeverk for virtuelle datalaber ved Høgskolen i Gjøvik. Implementasjonen er ment å erstatte dagens løsning for dette. Rapporten presenterer prosessen med å ...