• TWAMP sammenlignet med tradisjonelle målemetoder for nettverksovervåkning 

      Westerheim, Ida; Ueland, Gerd Åshild (Bachelor thesis, 2021)
      Prosjektet var gitt av Eidsiva Bredbånd, da de ønsker å finne en bedre måte å dokumentere kundeopplevd kvalitet på leverte tjenester. Dette for å kunne oppdage og lokalisere problemer i nettverket på en mer effektiv måte. ...