• Wiki i Forsvaret 

      Westby, Lars-Martin Palm (Master thesis, 2011)
      NORSK: Oppgaven gir innledningsvis en innføring i dagens utfordringer for Forsvaret knyttet til å forholde til en stadig større mengde informasjon, og basert på dette fatte raske og korrekte beslutninger. Deretter gis en ...