• Prediktivt vedlikehold 

      Westad, Ole Bjørn (Master thesis, 2017)
      Prediktivt vedlikehold har blitt mer aktuelt i de senere år. Sensorteknologi og datakraft har blitt billigere, og dermed har det skapt større muligheter for prediktivt vedlikehold. Som følge av dette kreves det mye kompetanse ...