• Test av Peltonturbin i Vannkraftlaboratoriet 

      Wessel, Martine Cecilie S (Master thesis, 2014)
      I denne oppgaven har det blitt gjennomført modelltester av Peltonturbiner ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. Modellriggen er presentert og gjennomføringen av virkningsgradsmålingene er beskrevet. Målet med denne oppgaven ...