• Fremtidens melkefjøs av tre 

      Vedeler, Aksel; Wensaas, Adrian (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven tar for seg ombygging av et melkefjøs i tre, fra båsdrift til løsdrift. Studiet er basert på litteratursøk, befaringer og beregninger. Hovedmålet med studiet har vært å finne en gunstig konstruksjonsløsning ...