• As You like It! How Performance Measurement Affects Professional Autonomy in the Norwegian Public Theater Sector 

   Røyseng, Sigrid; De Paoli, Donatella; Wennes, Grete (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The aim of this article is to study the effects of performance measurement on professional autonomy in the Norwegian theater sector and how these effects have changed over two decades, from the 1990s to the 2010s. We do ...
  • Changing values in public professions - a need of value-based leadership? 

   Wennes, Grete; Busch, Tor (TØH-serien;2012:5, Research report, 2012-09-07)
   Over the past thirty years, the public sector has undergone extensive modernisation. As part of the New Public Management agenda new principles have been introduced, and market solutions have been implemented across a broad ...
  • Embodied work and leadership in a digital age – what can we learn from theatres? 

   De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this article, we seek inspiration from the performative theatre arts to better understand creative work and leadership in a digital age. Theatre artists work and lead creative processes toward theatre performances without ...
  • Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

   Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker , Lise; Lines, Rune; Nilsen , Etty; Wennes, Grete (Journal article, 2013)
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...
  • Kunnskapsledelse i offentlige virksomheter 

   Wennes, Grete (TØH-serien;2012: 2, Research report, 2012-05-30)
   Trondheim Økonomiske Høgskole fikk i januar tildelt prosjektet “Forskning og innovasjon i offentlig sektor” fra Regionalt Forskingsfond Midt Norge. Formålet var å undersøke hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter ...
  • Learning Entrepreneurship by Hand Clapping: ABM in use in Entrepreneurship Education 

   Heldal, Frode; Wennes, Grete; Sacramento, Isabella (Chapter, 2017)
   This chapter presents a new way of teaching entrepreneurship, by the way of arts-based methods. It involves an exercise consisting of making a song in teams based solely on body sounds, to elicit reflections, discussions ...
  • Verdiutvikling i Trondheim kommune 

   Busch, Tor; Wennes, Grete (TØH-notat, Working paper, 2008)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan enhetslederne i Trondheim kommune vurdere betydningen av verdier og etiske retningslinjer innefor egen enhet. I en offentlig sektor preget av store strukturelle ...