• Adding social annotations to electronic dokuments 

   Wenner, Daniel (Master thesis, 2008)
   While annotations have been common in normal books for a long time it has never been a big hit in electronic documents. In normal books it has been proven that it can be useful to make annotations and to read other peoples ...
  • Prosjekt XP 

   Dyste, Sigurd; Johnsen, Kristian; Rognstad, Heidi; Mardal, Ron-Danile; Wenner, Daniel (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har i gruppa en felles interesse for audio og video. Vi ønsket å gjøre prosjektet til noe vi ville ha med videre, der vi kan benytte den nye kunnskapen. Ett av gruppe medlemmene hadde en samtale med bandmedlemmene i ...