• Flora Norvegica av J.E. Gunnerus. På norsk og med kommentarer 

      Jørgensen, Per Magnus; Weidemann, Einar; Fremstad, Eli (Gunneria;80, Book; Peer reviewed, 2016)
      Dette er den første oversettelsen til norsk av Norges første flora, som ble utgitt på latin i to bind i 1766 og 1776 (andre del posthumt, ved nevøen N.D. Gunnerus) av biskop Johan Ernst Gunnerus (1718–73) i Nidaros bispedømme. ...