• 30 år med bilateral bistandsallokering 

   Ignoumba, Ares; Wee, Eric Myran (Master thesis, 2022)
   Utviklingsbistand blir ofte kritisert for å være ineffektiv. Korrupsjon og dårlige institusjoner knyttet til landet som mottar bistand er blant grunnene som ofte trekkes frem som årsak til dette utfallet. Resultatene til ...
  • 30 år med bilateral bistandsallokering 

   Ignoumba, Ares; Wee, Eric Myran (Master thesis, 2022)
   Utviklingsbistand blir ofte kritisert for å være ineffektiv. Korrupsjon og dårlige institusjoner knyttet til landet som mottar bistand er blant grunnene som ofte trekkes frem som årsak til dette utfallet. Resultatene til ...