• Injeksjonsarbeider ved Knappetunnelen 

      Wedervang, Torben Halland; Jenssen, Lars Erik Nyhaug (Master thesis, 2013)
      Knappetunnelen er en to-løps tunnel som går mellom Sandeide i sør og Liavatn i nord. Når tunnelen står ferdig, vil den være en del av Ringveg Vest. Dette er hovedvegen som forbinder bydelene i Bergensområdet. Knappetunnelen ...