• 80-talls Pop Med Moderne Verktøy 

      Wearen, Daragh Patrick (Bachelor thesis, 2019)
      Hva er det som gjør 80-talls estetikken så gjenkjennelig og særegen? 80-tallet markerte et markant skifte i popmusikkens historie, og i denne oppgaven, har jeg forsøkt å finne ut av akkurat hva det er som gjør 80-talls ...