• EUs påvirkning på norsk distriktspolitikk 

      Wean, Magna Vaarheim (Bachelor thesis, 2018)
      Denne analysen er en kvalitativ, komparativ casestudie hvor hensikten er å beskrive i hvilken grad den norske distriktspolitikken påvirkes av Norges avtaler med EU.