• «Okei, vi bare sjekker hvordan det ble» 

      Wanderås, Ulrik Haugen (Master thesis, 2020)
      Programmering innføres i den norske grunnskolen gjennom Fagfornyelsen høsten 2020. Det argumenteres med at programmering og teknologisk kompetanse er stadig viktigere for å møte den teknologiske utviklingen i samfunnet og ...