• Teknologi og muligheter for kunnskapsdeling i Innovasjon Norge 

      Walstad, Frode (Master thesis, 2011)
      En kunnskapsorganisasjon vil i stor grad være avhengig av organisasjonens ansatte og deres evne til å benytte kunnskapen i dialog med kundene for å kunne nå sine mål. Samtidig foregår stadig mer av arbeidet på tvers av ...