• Planlegging av sikkerhet i byggeprosjekter - En kvalitativ intervjustudie 

      Wagstaff, Lindsay Karoline; Vala, Marit (Master thesis, 2015)
      Bygge- og anleggsbransjen er blant de mest risikofylte næringene i Norge. Hensikten med denne studien var å studere planlegging på ulike nivåer i byggeprosjekter og i forkant av løfteoperasjoner, for å vurdere hvordan ...