• Investorers vurdering av prosjekters godhet 

      Olsson, Nils; Frydenberg, Stein; Jakobsen, Erik W.; Jessen, Svein Arne; Sørheim, Roger; Waagø, Lillian (Concept Rapport, 0804-5585; 20, Research report, )
      Rapporten studerer grunnlaget for beslutninger om å investere i et prosjekt. Studien tar utgangspunkt i de vurderinger av prosjekters godhet som utføres av den private investor ved større realinvesteringer. Basert på innsikt ...