• En kvalitativ studie om palestinske ergoterapeuter - i et konflikområde 

      Akerhaugen, Cathrine Hansen; Wølstad-Knudsen, Katrine (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon: Innen ergoterapi er først og fremst teorier og modeller utviklet av representanter fra en privilegert vestlig minoritet. Den vestlige kulturen vektlegger et perspektiv der selvstendighet, uavhengighet, ...