• Energibruk og energiutnyttelse ved Kårstø gassprosesseringsanlegg 

      Wølneberg, Pia Wendela (Master thesis, 2007)
      Hensikten med denne masteroppgaven har vært å studere energiforbruket på Kårstø gass- prosesseringsanlegg. Økende energipriser og strengere miljøkrav fører til et økende fokus på energibesparende tiltak. Denne rapporten ...