• Suksess i samspillselementer 

      Wøien, Jenny (Master thesis, 2016)
      Byggebransjen er tradisjonelt preget av motstridende mål mellom aktørene og et stort ressursbruk. Fordi byggeprosjekter blir mer komplekse og usikre er det behov for å etablere en prosess hvor aktørene arbeider sammen mot ...