• A Semi-Discretized Method for Optimal Reparametrization of Curves 

      Wøien, Esten Nicolai (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven utvikler vi en ny metode for optimal omparametrisering av kurver ved bruk av rothastighetstransformasjonen (the square root velocity transform). Metoden bruker dynamisk programmering, men med en bedre ...