• Søylefotpunkter 

      Dalen, Edgar; Wåsjø, Kasper (Master thesis, 2010)
      Knutepunktsstandarden, Eurokode 3-1-8, gir regler for å beregne kapasitet og stivhet til et knutepunkt. Disse reglene baserer seg på komponentmetoden, der knutepunktet blir delt inn i flere basiskomponenter, og kapasitet ...