• Det visuelle i dramaet 

   Hårstad, Ingunn Buland (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven tar for seg forfatterne Michel-Jean Sedaine, Denis Diderot, tablået og sjangermaleriet. Opéra-comiques forhold til det billedlige er utgangspunktet og en analyse av Sedaines stykker Le Déserteur og Le ...
  • Elefanten i det litterære rommet 

   Haugskott, Tiril Lyslo (Master thesis, 2019)
   Tema for denne artikkelen er forfatterskoler, og hvorvidt de påvirker samtidslitteraturen. Den overordnede problemstillingen er følgende: Kan man i debutromaner skrevet av forfattere med bakgrunn fra Skrivekunstakademiet ...
  • La scène de musique dans le roman du dix-huitième siècle 

   Wåhlberg, Martin (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:195, Doctoral thesis, 2011)
   Avhandlingen tar for seg hvilken betydning musikken har i 1700-tallets romaner i Frankrike, det vil si i den eksperimentelle fasen av romangenrens tilblivelse som leder frem til den moderne realistiske romanen slik vi ...
  • "The devilish expression lacking" A study of moral in Agatha Christie`s Cards on the Table 

   Bjørnstad, Ingrid (Master thesis, 2018)
   Kriminallitteratur er en sjanger om forbrytelser og deres oppklaring. Forbrytelsen i kriminallitteratur er ofte mord. Kriminalsjangeren er en iboende moralsk sjanger hvor rettferdigheten seirer til slutt. Denne masterundersøkelsen ...