• Branner i elbiler på bil- og passasjerferger - En beredskapsstudie 

      Bråten, Johannes; Vu, Ivan (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en beredskapsstudie med tema ”Branner i elbiler på bil- og passasjerferger”. Studien inngår i et større EU-prosjekt ved navn LASHFIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations ...