• Kontroll av oljeutslipp frå havbotn: Control of Oil Spill at Sea Bed 

      Vrålstad, Eivind (Master thesis, 2011)
      Med inspirasjon frå lekkasja etter «Deepwater Horizon»/Macondobrønnulukka i2010, er det foreslått og modellert eit nytt system for innfanging og oppsamlingav olje rett frå brønnhovudet ved lekkasje på store havdjup. Dette ...