• Bruk av spillmotor for utvikling av undervisningsspill 

      Vråle, Lars (Master thesis, 2009)
      Denne oppgaven er gitt av Cyberlabs som er et firma som arbeider med å utvikle spill og programmer for å illustrere matematiske modeller av fysiske prinsipper. Når elever skal lære seg matematikk og fysikk kan de ofte ha ...