• Echo State Networks for Virtual Flow Metering in Gravity Separator 

      Vonen, Sivert (Master thesis, 2019)
      Virtuell volumstrøm estimering (Virtual Flow Metering, VFM), er et begrep som innebærer å estimere volumraten for de ulike fasene i en fler-fase volumstrøm uten å måle de direkte. Istedenfor så brukes data som er relatert ...