• Kunnskapsforvaltning og -utvikling 

      Volent, Kjetil Zsolt (Master thesis, 2018)
      Subsea-avdelingene i Siemens er avdelinger som lever av å utvikle løsninger til olje- og gassindustrien og følger svingningene i resten av olje- og gass industrien. Siemens har derfor hatt en nedgang i omsetning de siste ...