• Nye metoder for bedre holdbarhet og mer miljøvennlig transport av lakseprodukter, faglig sluttrapport 

      Rotabakk, Bjørn Tore; Heide, Morten; Skåra, Torstein; Voldnes, Gøril; Lerfall, Jørgen; Vangen, Emma Råkvåg; Ziegler, Friederike; Iversen, Audun (Nofima rapportserie;, Research report, 2023)
      Resultatene i dette prosjektet viser at det er fullt mulig å senke klimautslippet knyttet til transport av norsk laks. Ved å gå over til eksport av fryst laks med båt til markeder som i dag får fersk fisk transportert med ...