• Å møte en forelder 

      Voldmo, Anja Amundsen (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Diabetes type 1 er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn og ungdom, og i Norge blir over 300 barn rammet hvert år. Diagnosen kommer som regel som et sjokk på familiene, og fører med seg et strengt regime ...