• Recovery og livskvalitet 

      Volden, Emma (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Recovery og livskvalitet Bakgrunn: Det er kjent at mennesker med ROP-lidelser har dårligere livskvalitet enn folk flest. Recovery har etter hvert blitt et sentralt begrep og perspektiv i psykisk helsearbeid. Målet ...