• Aerodynamisk stabilitet av lange slanke hengebruer 

      Voigt, Maria (Master thesis, 2013)
      Som en del av fergefri E39 undersøkes det muligheten for en fast forbindelse over Sognefjorden. Et av alternativene er en hengebro med et hovedspenn på 3700 m. Dette spennet vil bli nesten dobbelt så langt som verdens ...